Mesto Žilina – Šport a iné športové aktivity

Šport, škol. športová liga, športové aktivity

O Sever proti juhu

  • 2 Comments

sever_proti_juhu_2016_A5
 
Každé mužstvo odohrá jeden zápas, ktorý bude v dĺžke cca 30 minút (závisí od počtu prihlásených družstiev). Uverejnený rozpis zápasov bude na www.sport.zilina.sk od 6. júna 2016. Prihlasovanie družstiev možné do 5. júna 2016 do 24:00. Prvých 80 prihlásených družstiev obdrží od organizátorov tričko !!!

Počet hráčov na ihrisku 4 + brankár. Striedanie ľubovoľné. Hrá sa na umelom povrchu podľa pravidiel tohto turnaja. Každé družstvo sa hlási minimálne 15 minút pred zápasom v organizačnom stánku na Námestí Andreja Hlinku. Pokiaľ sa družstvo prihlásilo a nemôže na zápas prísť, je nutné to okamžite nahlásiť na telefónne číslo 0908 930 083. Pokiaľ tak družstvo nespraví a na zápas nepríde v budúcnosti nemôže na turnaji a podobných športových aktivitách štartovať!!

Vstup na turnaj bez poplatku.

Prihlasujte sa len v prípade, že ste si istý účasťou Vášho družstva !!!!

Na podujatie Vás pozýva Mesto Žilina a hlavný partner Nadácia KIA.

 

 

Prihlásené školy

Nazov-druzstva
kategoria
ZŠ Karpatská
ZŠ 7. - 9. ročník
ZŠ Karpatská
ZŠ 1. - 2. ročník
Školský internát pri Strednej zdravotníckej škole, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina
SŠ 3. - 4. ročník
Školský internát pri Strednej zdravotníckej škole, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina
SŠ 1. - 2. ročník

Prihlásené úrady, firmy, partie, ...

Nazov-druzstva
adresa-druzstva
FC Kvačalka
Kvačalova 31
UNIZA
Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
Mladé Vixáčky
Hlinská 7, 010 01 Žilina
Futbalové juniorky
Hlinská 7, 010 01 Žilina
Žilinské futbalistky
Hlinská 7, 010 01 Žilina
FIT UP
Žilina, Na bráne
Mestský úrad Žilina
Nám. Obetí komunizmu
DÚ Žilina
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

 

Prihláška pre školy

Názov organizácie, družstva

Kontakt na vedúceho družstva - meno

Kontakt na vedúceho družstva - telefón

Kontakt na vedúceho družstva - e-mail

Kategória


Kategórie 3.-4. ročník a 5.-6. ročník budú hrať podla rozpisu školskej športovej ligy.

Poznámky

Poznámky

Prihláška pre úrady, firmy, partie, ..

Názov organizácie, družstva

Adresa družstva

Kontakt na vedúceho družstva - meno

Kontakt na vedúceho družstva - telefón

Kontakt na vedúceho družstva - e-mail

Vek hráčov v družstve
 10 - 15 rokov 16 - 18 rokov 19 - 25 rokov 26 - 35 rokov viac ako 36 rokov

Zaradenie do zápasu

Družstvo môže hrať

Organizátor si vyhradzuje právo určiť deň a čas družstvu v prípade obsadeného Vami navrhovaného termínu

Poznámky

Kontrolná otázka